Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Privacy is ontzettend belangrijk, dat vinden wij ook. We hebben daarom verschillende maatregelen getroffen die er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens beschermd blijven.

Je kunt er dus op vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we verwerken. Meer weten over de manier waarop wij omgaan met privacy? Je leest er alles over op deze pagina.

Privacystatement - De Jong Administratieve Diensten

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Jong Administratieve Diensten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Jong Administratieve Diensten.
De Jong Administratieve Diensten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw BSN
  • Uw geboortedatum en plaats
  • Uw burgerlijke staat
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw financiële gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • Alle bovengenoemde gegevens van uw personeel indien van toepassing
  • Uw IP-adres

WAAROM DE JONG ADMINISTRATIEVE DIENSTEN GEGEVENS NODIG HEEFT

De Jong Administratieve Diensten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast gebruikt De Jong Administratieve Diensten uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit financiële dienstverlening.

HOE LANG DE JONG ADMINISTRATIEVE DIENSTEN GEGEVENS BEWAART

De Jong Administratieve Diensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien de strikt noodzakelijke termijn is verlopen en er geen overeenkomst meer met u is.

DELEN MET ANDEREN

De Jong Administratieve Diensten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Jong Administratieve Diensten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Jong Administratieve Diensten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Ook heeft de website van De Jong Administratieve Diensten een contactformulier waarmee u uw gegevens achter laat om in contact met ons te komen. Al deze bovenstaande gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS

De Jong Administratieve Diensten maakt gebruik van Cookies en Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Jong Administratieve Diensten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Jong Administratieve Diensten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De Jong Administratieve Diensten heeft hier geen invloed op.
De Jong Administratieve Diensten heeft Google geen toestemming gegeven om via De Jong Administratieve Diensten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dejongad.nl.
De Jong Administratieve Diensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Jong Administratieve Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Jong Administratieve Diensten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Autoriteit Persoonsgegevens op via 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten) op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

DE JONG ADMINISTRATIEVE DIENSTEN IS ALS VOLGT TE BEREIKEN

Postadres: Prins Hendrikkade 3, 8801 JK Franeker
Vestigingsadres: Prins Hendrikkade 3, 8801 JK Franeker
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52892662
Telefoon: 0517-235994 E-mailadres: info@dejongad.nl